מסחר ומשרדים

BIG חוף התכלת - הרצליה

40,000 מ"ר מסחר, 2 מגדלי משרדים 20 קומות כ"א |  אדריכל : יסקי מור סיוון

הסדנה - חולון

42,000 מ"ר מסחר,ב-4 קומות מבנה  |  אדריכל : בר לוי דיין אדריכלים

עזריאלי הראשונים - ראשון לציון

23,000 מ"ר מסחר מגדל משרדים 14 קומות   |  אדריכל :  מן מנער

מרכז עסקים ראשי - בית שמש

40,000 מ"ר – מסחר ומשרדים  |  אדריכל : גיורא גור אדריכלים

קמפוס עסקים - אשדוד

18,000 מ"ר מסחר ומשרדים ב-2 מבנים   |  אדריכל :  ברעלי כסיף BLK