שירותי יעוץ קרינה עבור בנייה ירוקה לבניינים

ת"י 5281.

 

תקציר

כשאנחנו מדברים על בנייה ירוקה,אנחנו מעוניינים לחיות בשלום עם הסביבה, תוך צמצום מפגעי איכות הסביבה סביבנו בכלל ובפרט להימנע מחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל או הסלולר.

 חברת רזאור הנדסה וייעוץ חרטה על דגלה להקנות לדיירים בבתיהם איכות חיים וסביבה בריאה יותר, תוך צמצום כל פגיעה או השפעה שלילית של הסביבה,על תהליך הבנייה והשימוש בבניין המגורים לאחר אכלוסו.

במסגרת של בנייה ירוקה, שילובם של ההיבטים הסביבתיים, הוא חלק בלתי נפרד משיקולי התכנון והביצוע של פרויקטי בנייה ירוקה.

 

מהו היבט סביבתי?

לאדריכלים ולמעצבים יש כוח השפעה עצום בדרך עבודתם, על מצב הסביבה. השאלות העולות מתוך אמת פשוטה ומרה זו הן: כיצד בני האדם מזיקים לסביבתם הם? מהו חלקם של המעצבים והאדריכלים בכך? כיצד ניתן לצמצם ואף למנוע את הנזקים שבני אדם גורמים לסביבתם ובעקבות זאת, לעצמם? מה עליהם לדעת לשם כך ומה הם צריכים לעשות או לא לעשות? מה גורם לקרינה? מהי קרינה אלקטרומגנטית? כיצד ניתן לצמצמה? האם ניתן למנעה? מהם הסיכונים בשטף מגנטי במרחב מחייתנו? מהם הגורמים למוקדי הרעש? האם ניתן לישון בשקט?

כיצד ניתן לטפל בגז רדון?מהם הסיכונים החבויים במרחב מחייתנו? האם אנחנו בכלל מודעים אליהם? האם ניתן לחיות בעידן טכנולוגי פורץ גבולות,תוך שמירה על בריאותנו?האם העלייה ברמת החיים מסכנת אותנו?

ומהו הקשר לצדק סביבתי? והשאלה המעניינת ביותר: האם למעצבים ולאדריכלים יש תפקיד מיוחד בצמצום ובמניעת הנזק הסביבתי ובקידום הצדק הסביבתי? 

כמה פעמים שנשאלנו לשלומנו רובנו המכריע ענה לשאלה :"העיקר הבריאות"

כיצד אנו כבני אדם החיים בעולם הנאור,עם הקדמה הטכנולוגית מודעים לסכנות החבויות במרחב הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו.

חברת רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ,הינה חברה ירוקה שתדאג לתת את המענה המקצועי בנושא בנייה ירוקה לבניינים,תוך דגש ותשומת לב לבריאותנו.

 
מה עלינו לדעת?

כשחלק מאיתנו רוקמים חלומות על בית עם גינה,או דירה מפוארת בבניין מפואר,או אפילו חולמים להקים את חברת חלומותינו עלינו לשים לב:

החשיפה לשטף אלקטרומגנטי, קרינה,רעש ,וגז רדון קיימות ,ומזיקות לבריאותנו,קיצורי דרך בתכנון מביאות לגניזת החלומות….

בחברת רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ תמצא את הפתרונות.

לנוכח התקנות החדשות שחלות בימינו  בנושאי:חוק הקרינה,היתרי הקמה,היתרי הפעלה,ולנוכח החקיקה בנושא,קיימת הדרישה מצד המשרד להגנת הסביבה לאכיפה.

אנחנו יכולים לראות ביטוי מעשי למודעות הגוברת לכל הנושא של איכות הסביבה, בהתעניינות ובפנייה לקיום של פרויקטים במסגרת של בנייה ירוקה.

למעשה, בנייה ירוקה היא גישה מערכתית, המאגדת בתוכה התייחסות למרכיבים הקשורים לתכנון, לבנייה, לעיצוב הבית ולתפעול של בתי מגורים. גישה זו מגיעה  מתוך כוונה לחסוך, למשל, בחומרי הגלם, במים ובאנרגיה שבהם נעשה שימוש בשלבים השונים של הבנייה.

בית, אשר תוכנן ונבנה על פי העקרונות של בנייה ירוקה, יהיה בית, שבו נראה, הלכה למעשה, את היעדים של בנייה ירוקה, שהם, שמירה על בריאתנו , על איכות הסביבה וניצול מקסימאלי של המשאבים הטבעיים שסביבנו.

 

בנייה ירוקה- ייעוץ, אבחון וטיפול בשדות מגנטיים עודפים מרשת חשמל ELF 

בהתאם לתקן ישראלי לבנייה ירוקה - ת"י 5281

בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת 2006

תקנות הקרינה הבלתי מייננת  2009

 

כולל עמידה בת"י 5281 לצמצום חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת, שמקורה במערכות האנרגייה והחשמל, שפולטות שטף מגנטי.

 

חברת רזאור הנדסה וייעוץ מובילה את נושא אישורי יועץ קרינה לביצוע האבחון והטיפול במערכת החשמל לשם עמידה בדרישות הנ"ל של המשרד להגנת הסביבה, חברת חשמל וכן הרשות המקומית.

 

תהליך הייעוץ והליווי של נושא הקרינה מבחינת הבנייה הירוקה מורכב מהשלבים הבאים :

 
חלק א :

1.  מעבר על תכניות השונות של המבנים, מעבר על מודלי המפלסים, הדירות, המשרדים, חנויות .

2.  המלצות לגבי מיקום ארון החשמל בדירות הפרוייקט.

3.  ניתוח השוואתי של תכניות אדריכלות מול תכניות חשמל, חדרי חשמל \ חדרי גנרטור\ חדרי תקשורת.

4.  מעבר על התכנון הראשוני של מערכות החשמל, ארון מונים \ פסי צבירה \ חשמל ציבורי \ פרטי .

5.  התאמת שינויים לתכנון במידת האפשר לשם צימצום החשיפה לשטף מגנטי באזורי השהייה הרצופים.

6.  הוצאת חוות דעת ראשונית, התאמה לתקן ישראלי 5281 עבודה לפי תו תקן ירוק, חוק קב"מ 2006.

7.  אישורים לטופס 4 למועצה מקומית וכן לאיגוד ערים במקרה הצורך.

 

חלק ב :

8. מעבר על הדוח הראשוני, ותכנון של מערכות החשמל העדכני במקרה ויהיו שינויים , ביצוע סימולציה באמצעות תוכנה המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה להערכת החשיפה ממתקני החשמל המתוכנים וכן באמצעים המקובלים להערכת שדות מגנטיים ממקורות חשמל.

9. מיפויי כלל מקורות הקרינה מרשת החשמל : שנאים, ארונות חשמל, תוואי הכבלים והזרמים העוברים דרכם, מיפוי עמדות העבודה החשופות בשל כך לשדות מגנטיים וכל האזורים בעלי השהייה הרציפה, מיפוי השדות המגנטים, באופן מטריציאלי במרחב (X,Y,Z) והתפלגותם.

 10. ביצוע והגשת דוח סקר אלמ"ג מקיף ומפורט, מהשטף המגנטי ממקורות החשמל, מסקנות, המלצות, הסבר וסיכום.

11. העברת חוות דעת סופית וכל תיק המדידות ללקוח.

12. התאמת פתרונות לצמצום החשיפה, לשדות מגנטים בפרויקט.

 

חלק ג :

13. הכנת מפרט אפיון לצמצום השטף המגנטי לפי הערכים המומלצים ע"י המשרד להגנת הסביבה, הכולל רקע על המתקן, נתונים אדריכלים, כמויות, חומרים, עקרונות המיגון, אופי העבודה, בקרת העבודה, הפקת שרטוטים טכניים ותוכניות.

14. ליווי ופיקוח על תהליך המיגון כולל ביצוע בדיקות קרינה חוזרות במידת הצורך.

 

חלק ד :

15. הוצאת היתרי הקמה והפעלה למתקני קרינה ב"מ.( יש לקחת בחשבון שיש אגרות למשרד להגנת הסביבה שאינם כלולות בהצעה והן חלות על הלקוח הסופי).

16. עבודה מול כל הגורמים לאישור המבנה לת"י 5281, קב"מ 2006, תב"מ 2009.

 

חלק ה :

במידת הצורך עלות ביצוע סעיפים 17 עפ"י המתווה הנ"ל בתוספת של 210+ מע"מ לדירה

17. תעודת דירה ירוקה לכל אחת מהדירות בפרוייקט תודפס בהתאם לדרישות היזם או מחלקת השיווק ובתיאום.

 

ביצוע סקר מתקני החשמל , אפיון השדות , ובניית המפרט יבוצעו בפיקוח של  מהנדס קרינה לירן רז, בעל ניסיון של מעל 20 שנה בתחום האלקטרוניקה, מערכות שידור וקליטה, בדיקות,קרינה בתדרי רדיו, סלולר אינטרנט אלחוטי ומערכות קשר שונות, מדידות בתחום רשת החשמל ומקורות של שדות מגנטיים בתחומים שונים. ליווי פרוייקטים, מתן המלצות, ופתרון בעיות בתחום הקרינה וחששות הציבור. מהנדס לירן רז מבצע כרגע מחקרים בנושא השפעת הקרינה על הסביבה במסגרת עבודות דוקטורט במחלקה למדעי הטבע והסביבה באוניברסיטת חיפה .

 

רישיון המשרד להגנת הסביבה לביצוע ייעוץ והערכת סיכונים בתחום רשת החשמל ELF מס' היתר 2163-01-8.

רישיון המשרד להגנת הסביבה לביצוע מדידות בתחום הרדיו והסלולר RF מס' היתר  3000-02-5.

רישיון המשרד להגנת הסביבה לביצוע מדידות, בתחום רשת החשמל ELF מס' היתר 3000-01-4.

רישום בפנקס המהנדסים ואדריכלים מס': 2629977.

רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים מס' : 27951

ייעוץ קרינה

שלח

This field is required.

תודה רבה!

פנייתך נשלחה בהצלחה

This field is required.

This field is required.

צרו קשר

לייעוץ חייגו: 03-6022210