ייעוץ בתחום האקוסטיקה והרעש

חיזוי רעש עתידי לתב"ע

חוות הדעת מטרתה לבחון את השפעת הרעש מהסביבה כגון : כבישים , רכבות,
מפעלים או כל מפגע רעש אחר שיכולים להשפיע על מבני מגורים והציבור .
במסגרת החוו"ד, יינתנו הנחיות והוראות לפתרון ולמניעת מטרדי רעש.

תכנון אקוסטי לכל סוגי המבנים

מטרת חוות הדעת היא בדרך כלל לבודד את יושבי המבנה מפני רעשים יומיומיים
וכמובן לבודד רעש מכל גורם חיצוני לכל יחידה במבנה, כגון: שכנים סמוכים, רשי
רחוב וכו' . סקר האקוסטיקה מבוצע עפ"י תקן לבידוד אקוסטי ת"י 1004.

סקר אקוסטי – דרישות הרשויות המקומיות

חלק מהנספח לקבלת היתר בנייה, חובה להגיש סקר אקוסטי לכל מבנה שעתיד
לקום במסגרת הסקר ישנם הנחיות עפ"י תקן 1004 ויש לתת התייחסות והנחיות
להלן עפ"י דרישת הרשות המקומית וכמובן אישורים לטופס 4.

נספח אקוסטי מלא לתקן בנייה ירוקה

כחלק מתקן בנייה ירוקה 5281 שבעמידה בכלל הדרישות ניתן לאסוף 5.3 נקודות.
במסגרת נספח אקוסטי לבניה ירוקה נותנים התייחסות אקוסטית למגוון מרכיבי
המבנה.