חיים בשלום עם הטכנולוגיה

תוכנית לימוד "סביבה בטוחה מקרינה" - הקניית הרגלי שימוש "בריאים"

במוצרי הטכנולוגיה לילדי בתי הספר על מנת לאפשר להם לחיות בשלום ובבריאות  עם הטכנולוגיה.

 

רקע וצורך בתכנית הלימוד:

 

חיים בשלום עם הטכנולוגיה, הינה תוכנית מצויינות פורצת דרך של לימוד והעשרה של האוכלוסיה בעיר ל"שימוש מושכל וזהיר" במכשירי הטכנולוגיה הסלולרית המקיפים אותנו כחלק אינטגרלי מהחיים במאה ה21.

 

התוכנית הינה פורצת דרך בתחומה ומאפשרת בתכנון רב שנתי להגיע לכלל האוכלוסיה בעיר מתלמידים, משפחות והגיל השלישי, ולהקנות הרגלים בריאים בשימוש בטכנולוגיה.

 

התוכנית משלבת, הרצאות לאוכלוסיה הכללית, דרך המתנ"סים, אוכלוסיות הגיל השלישי, נוער שוחר מדע, מורים ועובדים, תוך העברת סדנאות פעילות ותוכנית לימוד בעלת מספר שיעורים בבתי הספר, ומינוף התלמידים כגורמים משפיעים בקהילה ובמשפחה.

 

בשלב הראשון בוחרים את שכבות הגיל המתאימות בעיר ניתן להתמקד בכיתות ה ו-ז לדוגמא ובשנה הבאה לעבור לכיתות נוספות (תלוי בתקציב).

 

התוכנית משלבת הרצאות אינטרקטיביות כולל הדגמות וחוברת פעילות לבית המעמיקה את הטמעת המסרים לתלמידים ולאוכלוסיה ככלל.

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך הורה כי "בית הספר יישם תוכנית מותאמת גיל להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו כדי להרחיב את רמת הידע בנושא" לשם צימצום החשיפה של ילדים לקרינה אלמ"ג.

 

ארצנו מאופיינת כמדינה בעלת צפיפות אוכלוסין גבוהה בין המדינות המפותחות. גורם זה יחד עם אחרים, כגון ריכוז האוכלוסייה בערים הגדולות, קדמה טכנולוגית רבה, מכשירי חשמל רבים ותקשורת אלחוטית מרובה מביאים אותנו למצב של מקורות קרינה רבים בסביבתנו.

 

הילדים היום משתמשים, יותר מתמיד, במוצרי חשמל רבים אשר דורשים מקור חשמל לאספקת אנרגייה, במוצרי תקשורת רבים וצורכים מידע רב דרך שירותים טכנולוגים רבים אשר פולטים קרינה אלקטרומגנטים. השימוש הגובר בתקשורת אלחוטית להעברת המידע, גורם לא פעם לכך שאנו מוקפים במקורות רבים הפולטים אותות שידור שהם מעשה מועברים בתווך בעזרת קרינה אלקטרומגנטית.

טכנולוגיית הסלולר הינה חלק אינטגראלי של החיים במאה ה21, לטכנולוגיה הזו יתרונות רבים, אולם ישנם גם השפעות סביבתיות נוספות של קרינה אלקטרומגנטית. לשם שמירה על האינטרס הציבורי של גישה לטכנולוגיה תוך שמירה על בריאותו מומלץ ליישם את עיקרון הזהירות המונעת ולייצר מודעות לתלמידים, ובכך להעשיר את הידע בנושאי הטכנולוגיה הסלולארית, וכן להקנות להם הרגלי שימוש נבונים אשר יסייעו לצמצם את חשיפת הציבור למינימום ההכרחי של קרינה אלקטרומגנטית, שמירה על הבריאות ואיכות הסביבה.

 

תוכנית הלימוד:

בתוכנית הלימוד אנו נסקור את העולם הטכנולוגי בו אנו חיים, נלמד את התלמידים להכיר את מוצרי התקשורת הרבים בהם אנו משתמשים כגון טלפונים סלולארים, מחשבים, תנורי מיקרוגל, טלוויזיה, משחקים אלקטרונים, מכשירי חשמל וכו'.

 

בעולם המודרני והמתקדם, אנו חשופים לקרינה אלקטרומגנטית מכל עבר, אשר הביאה עימה טכנולוגייה המשפרת את רמת החיים שלנו.

הילדים והנוער, נמצאים לרוב בקדמת הצרכנות הטכנולוגית ונמצאים בחשיפה מוגברת לקרינה ומצד שני, ההשפעה של הקרינה האלקטרומגנטית עלולה להיות מזיקה פי כמה מאשר למבוגרים, ולכן חשוב להגביר את המודעות אצלם להשפעות אחרות אשר יכולות להשפיע על איכות הסביבה, בריאות הצרכנים ופגיעה בנופים.

בתוך שלל ההשפעות של הטכנולוגיה, אנו נתרכז בהשפעות של קרינה אלקטרומגנטית על הסביבה, מה עושים בנדון ואיך ניתן לחיות בשלום עם הטכנולוגיה תוך הנאה מיתרונות הטכנולוגיה ושמירה על הסביבה והבריאות.

 

למרות שרמת המודעות לנזקי הקרינה נמצאת בעליה, ההורים והילדים אינם מודעים מספיק לסכנות והנזקים הנגרמים כתוצאה מהחשיפה לקרינה וכיצד ניתן להימנע מהם בחיי היום יום.

 

אנחנו מאמינים כי התלמידים הינם "סוכני שינוי" משמעותיים ויכולים לגרום לשינוי תפיסתי גם במשפחותיהם וגם בקהילה

בהעברת המסר לשימוש מושכל ול"זהירות מונעת" בשימוש היומיומי במוצרי טכנולוגיה. פיתוח מודעות שכזאת יעזור להטמיע מדיניות ציבורית בריאה ע"י שימוש נכון וזהיר בטכנולוגיה.

 

השינוי יכול לבוא מהדרכה והנחיה נכונה לתלמידים ע"י אנשי מקצוע בבתי הספר, תוך פיתוח מיומנויות אישיות ומודעות לנושאי הקרינה. המודעות לאיכות הסביבה וזהירות מונעת בשימוש במוצרי טכנולוגייה נמצאת בעלייה בכל התחומים

ואחת המטרות שהוגדרו הינה לפתח מדיניות ציבורית בריאה תוך העלאת המודעות לנושא הקרינה האלקטרו-מגנטית.

 

יעדי התוכנית הינם:

 

כיום  קיים חוסר מודעות בקרב התלמידים בכל הקשור לנושא הקרינה. רובם המוחלט של התלמידים בישראל אינם

מכירים את התחום, ואינם יודעים איך להיזהר. כיום המשרד להגנת הסביבה מעודד מדיניות של זהירות מונעת –

 "מוטב להיזהר מאשר להצטער", אחת המטרות המרכזיות הינה להגיע דרך תלמידי בית הספר לכלל האוכלוסייה

ולהקנות לתושבים הרגלי שימוש נכונים על מנת לקיים "חיים בריאים עם הטכנולוגיה". לשם השגת מטרה זו בנינו

תוכנית חינוכית בת ארבעה מפגשים בבתי הספר היסודיים.

מערך השיעורים והתכנים נקבעו ע"י מומחים בתחום הוראת המדעים, אנשי חינוך, מומחי בריאות ואיכות סביבה

ובברכת המשרד להגנת הסביבה.

 

תוכנית העשרה זו לבתי ספר נועדה להשלים את הפער בין הרצוי למצוי ולהקנות לתלמידים בגילאים 10-18, ידע

בתחום הקרינה תוך כדי צמצום חשיפת התלמידים לקרינה אלקטרומגנטית, פעילות לימוד אינטראקטיבית, בשיתוף ובהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה.

מתוך הכרזה שהוצגה בכנס הבריאות והחינוך הלאומי לסיכום הישגי התוכנית

 

מסרים ותוכן תוכנית הלימוד:

 

הקניית ידע בסיסי בתחום קרינה אלקטרו-מגנטית על סוגי המכשירים השונים, פולטי הקרינה (קרינה בלתי מייננת, מכשירים ביתיים, הדגמת שימוש במכשירי מדידה).

הגברת מודעות לנושא הקרינה, והכרת מקורות קרינה שונים בסביבה, רובם המוחלט של התלמידים בישראל

אינם מכירים את התחום, ואינם יודעים איך להיזהר.

הטמעת עקרון הזהירות המונעת והקניית הרגלי שימוש בריאים וצמצום חשיפת התלמידים ומשפחותיהם לקרינה.

עידוד מדיניות המשרד להגנת הסביבה של זהירות מונעת – "מוטב להיזהר מאשר להצטער"

תוכנית העשרה זו לבתי ספר נועדה לשלים את הפער בין הרצוי למצוי ולהקנות לתלמידים ידע בנושא.

פעילות לימוד אינטראקטיבית, בשיתוף ובהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה.

 

נושאי השיעורים:

 

מהי קרינה בלתי מייננת ?   מהי קרינה מייננת? כיצד נוצרת קרינה?

מוקדי קרינה בסביבת התלמיד, קרינה ממכשירים ביתים

הכרות עם מכשיר למדידת קרינה וביצוע תרגיל סיכום

איך הטלפון הסלולרי "מדבר" עם האנטנות?

כיצד הטלפון הסלולרי משפיע על גוף האדם?

דרכים לדיבור בטוח בטלפון הסלולרי

אופן פעולת המיקרוגל, ההשפעה של קרינה המיקרוגל

איך החשמל מגיע לבית?, ואיך הקרינה נפלטת ממנו?

הצגת הממצאים, סיכום כללים ל"זהירות מונעת"

מתוך תכנית לימוד מדעים לילדים – אשכול פיס גבעתיים

 

 

פעילויות והדגמות:

 

הרצאות מותאמות גיל בכיתות הלימוד

העלאת מודעות המשפחה ע"י תרגילי בית

ביצוע מדידות קרינה תוך דיון בתוצאות המתקבלות

הדגמת שימוש נכון ובריא במכשירים השונים

תעודת "סביבה בטוחה מקרינה" למסיימי התוכנית

התוכנית מורכבת מ-3-6 שיעורים

במהלך השיעור יחולקו חומרי לימוד לתלמידים

 

את התוכנית ניתן להעביר במספר דרכים :

 

אופצייה ראשונה – העברה מלאה על ידי צוות "רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

 

אופצייה שנייה – הכשרת מורים ומובילי דעת קהל להעברת התוכנית בבית הספר

הרצאה לצוות המורים בבית הספר באורך של 60 דק' שמקיפה את הנושאים

ניתן להוסיף התאמת בית הספר לדרישות המשרד להגנת הסביבה , משרדי הבריאות והחינוך

הרצאות חיצוניות במתנ"סים או לעובדים באורך של 90 דק' שמקיפה את הנושאים

ניתן להשיג מימון של "קולות קוראים" לחלק ניכר מהעלויות וחברת רזאור מתחייבת לסייע ולהשיג לפחות 30%

מימון לטובת העירייה ומימון התוכנית.

 

לתוכנית המלאה: לחץ כאן>

 

שלח

This field is required.

תודה רבה!

פנייתך נשלחה בהצלחה

This field is required.

This field is required.

צרו קשר

לייעוץ חייגו: 03-6022210