קורס קרינה בלתי מייננת - בטיחות במתקנים ומערכות פולטות קרינה  אלקטרומגנטית בתחומי רדיו, RF , רשת הסלולר וכן שטף מגנטי מקווי מתח גבוה ומתקני חשמל מתחום רשת החשמל ELF.

 

מחזור מאי 2019 

7 מפגשים שבועיים בימי רביעי

8 שעות כ"א (9 שע' אקדמאיות) סך הכל 63 שעות. אקדמיות

סה"כ שעות הקורס 63 שעות

 

תאריך התחלה: 15.5.2019

 

הקורס יתקיים במכללת אתגר להנדסה וטכנולגיה ברחוב דוד חכמי 15, תל אביב.

 

הקורס מוכר כ 7 ימי השתלמות לממוני בטיחות , ע"י המפקח על בטיחות במשרד העבודה

 

קהל היעד:

מהנדסי והנדסאי חשמל ואלקטרוניקה, מהנדסי איכות סביבה, ממוני בטיחות, אדריכלים ומתכנני חשמל, מלווי בנייה ירוקה, עובדי המשרד להגנת הסביבה, מנהלי פרוייקטים, מוציאי היתר לביצוע מדידות בתחום הRF ובתחום ה ELF, אדריכלים, אנשי איכות הסביבה בארגונים, פיקוח ובקרה, רשויות מקומיות, יחידות סביבתיות.

 

בין הנושאים שיילמדו  :

מבוא לקרינה וגלים אלקטרומגנטיים , סיכוני קרינה ושדות אלמ"ג בתדר הרשת  

רדיו חובבים ומכשור רפואי, תאימות אלמ"ג  , הכרת חוק הקרינה ותקנות הקרינה, הכרת תקן 5281 לבנייה ירוקה.

קרינה בתחום ELF שמקורה במתקני החשמל, קרינה בתחום תדרי הרדיו (RF), שמקורה בתקשורת אלחוטית ורדיו, רשתות סלולאריות ואינטרנט אלחוטי.

תכנון נושא מיגון מאנטנות סלולר, מתקנים משדות מגנטיים , תיאוריה כללית של מניעה משדות אלמ"ג

סקירת המידע בתחום הקרינה ELF ו- RF , הצגת הנהלים למדידת קרינה

אנטנה כמקור שידור גלים אלמ"ג בתחום תדרי הרדיו ( RF),  מדידות וחישובי קרינה ושגיאות מדידה 

חישוב שדות קרינה +מודלים לעיבוד נתונים,  היבטים משפטיים בתחום הקרינה ,  המשרד להגנת הסביבה  

מדיניות האגף למניעת רעש וקרינה בנושא קרינה בלתי מייננת  , מתן מענה לפניות הציבור בנושא קרינה

התמודדות עם חשש הציבור מאנטנות סלולאריות  , מכוניות היברידיות ,  רכבים חשמלים 

בטיחות בסביבת העבודה , מדידות של מתקני גישה , עיקרון זהירות מונעת ויישומו

 מדידות מקווי מתח גבוה , הגנה על הציבור , פיקוח על בטיחות קרינה, גוף האדם כאנטנה אורכי גל/ השפעה על המדידה, מדידות בקרבת חומרים נפיצים, מדידות בקרבת ציוד רפואי,  מדידות בבתי ספר, גני ילדים ומוסדות חינוך.

גהות תעסוקתית בעבודה, מדידה מעשית בשטח קרינה RF- ELF, ביצוע מגוון מדידות שטח, מדידות קרינה שטח RF סלולרי ואינטרנט אלחוטי, מדידת קרינת שטח ELF מתקני חשמל וקווי מתח כולל שנאים.

הוצאת היתרי קרינה למתקנים, עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה, והגשה לבחינות המשרד להגנת הסביבה

 

בסיום הקורס יחולקו תעודות לכלל המשתתפים ותתואם בחינה של וועדה מטעם המשרד להגנת הסביבה.

במהלך יום זה יתקיימו בחינות וכן הרצאה של ראש אגף קרינה ורעש במשרד להגנת הסביבה פרופ' סטיליאן גלברג.

 

הבחינות "לקבלת היתר מודד מוסמך" כוללות:

בחינה בכתב כולל תרגילי חישוב בנושא  קרינה בלתי מיננת מרשת הסלולר RF  - 60 דק'

בחינה בכתב כולל תרגילי חישוב בנושא  קרינה בלתי מיננת מרשת החשמל ELF- 60 דק'.

בחינה בעל פה ע"י ועדה של המשרד להגנת הסביבה- 10 דק'.

 

כל מי שיעבור בהצלחה את הבחינות יקבל "היתר מודד מוסמך" מטעם המשרד להגנת הסביבה, בכפוף לתשלום אגרות ושימוש במכשיר תקני ומכוייל.

 

מטרות ונושאי הקורס :

 

הקניית ידע בסיסי בתחום קרינה אלקטרו-מגנטית , הכרת הספקטרום האלקטרומגנטי וסוגי הקרינה הקיימים, על סוגי המכשירים והציוד הנלווה אשר פולטים קרינה ,זיהוי ואבחון סוגי הקרינה וכיצד ניתן להתגונן מפניה.

 

"חוק הקרינה הבלתי מייננת" , תקנותיו ונוהלי המשרד להגנת הסביבה כולל היתרים נדרשים, תקנים, המלצות

ונהלי העבודה בתחום זה, הכרת ת"י 5281 לבנייה ירוקה , קרינה ממתקני חשמל – בתחום 50 הרץ (תדרים נמוכים)

 ELF, קרינת רדיו וסלולר (תדרים גבוהים) RF, שמקורה באנטנות ומתקני התקשורת האלחוטית, אינטרנט אלחוטי,

 מערכות קשר, בטיחות בנושא קרינה, ידע מעמיק בתחום שמירה על בריאות הציבור ועקרונות "הזהירות המונעת".

 

לימוד והעשרה בנושא קרינה וגלים אלקטרומגנטיים, עקרונות פיסיקליים, מקורות קרינה בלתי מייננת ,

אינטראקציה של קרינה אלקטרומגנטית באוויר ובחומר, סוגי מתקני חשמל, שטף מגנטי, סוגי אנטנות, שדה קרוב/רחוק,

צפיפות הספק, עוצמות קרינה, כיווניות ושבח אנטנה, אורך גל, רוחב סרט, קיטוב, ווקטורים, מערכי אנטנות,

הגבר , תאימות אלמ"ג, יצירה, גילוי, ניחות ומיסוך, מרחקי בטיחות ושגיאות מדידה, תקנים, מדידות וחישובי קרינה, 

 

תקנים בארץ ובעולם, ארגוני בריאות בעולם , ICNIRP, WHO, סיכוני קרינה בלתי מייננת, השפעות ביולוגיות של קרינה RF וELF. חששות, השפעות  וסכנות אפשריות של הקרינה ,אפקטיים תרמיים, ביולוגים, "ניסוי גנדי" - גוף האדם כ"אנטנה", ספיגת קרינה ברקמות - תקן SAR , הצגת מחקרים בתחום, רגישות לקרינה EHS .

 

הכרת מערכת ההולכה של החשמל כולל שנאים, לוחות חשמל, סוגי כבלים. הכרת מערכת השידור הסלולרית , הכרת ציוד מדידה ועקרונות המדידה , חיישנים, מד שדה חשמלי/מגנטי, שיטות מדידה, מדידת הספק, שגיאות מדידה, כתיבת דו"חות ונהלי המשרד להגנת הסביבה, סוגי המדידה השונים, נתח תדרים, מיפוי וניטור ממוחשב, מדידה בקרבת אנטנה, מדידות בקרבת חומרים נפיצים וציוד רפואי. פתרון בעיות קרינה ושיטות המיסוך.

 

מדידות מקווי מתח גבוה, מדידות אנטנה סלולר, מדידות ממקורות ביתיים, המשרד להגנת הסביבה, מדיניות האגף למניעת רעש וקרינה בנושא קרינה בלתי מייננת,  מתן מענה לפניות הציבור, התמודדות עם חשש הציבור מאנטנות סלולאריות ומתקני חשמל, עיקרון זהירות מונעת ויישומו, פיקוח על בטיחות קרינה, תכנון נושא מיגון מתקנים משדות מגנטיים; תיאוריה כללית של מניעה משדות אלמ"ג, אמצעי הגנה ומיסוך שדות אלמ"ג.

 

עבודה על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה, ביצוע תקין של מדידות, כתיבת דוחות, המלצות ודרכי טיפול.

ביצוע מדידות בשטח , שימוש במכשירי מדידה שונים כתיבת דוחות והצגת מסקנות.

הכנה מקיפה לבחינות לשם קבלת "היתר מודד מוסמך", כולל פיתרון שאלות חישוביות בכתב, וכן שאלות הבנה.

 

סגל המרצים:

פרופ' סטיליאן גלברג - ראש האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה.

מהנדס משה נצר, M.sc- מהנדס מומחה קרינה ותאימות אלמ"ג.

ד"ר אהוד נאמן - ראש אגף קרינה במשרד לאיכות הסביבה בשנים .2001-1990

דוקטורנט לירן רז - מהנדס ראשי , מומחה לקרינה ומודד קרינה מוסמך.

אריה גיגי – מומחה בתחום איכות הסביבה בעל ניסיון של 30 שנה ביחידות סביבתיות ומדידות קרינה

 

עלות העברת קורס:

מחיר העברת הקורס הינו 4270 ₪ + מעמ למשתתף .

מחיר למשתתף  כולל  ספר קורס, כלי כתיבה, חומרי עזר, ארוחת צהריים חמה ומלאה, תעודות, כיבוד קל,

טמפלטים של דוחות וחוברת עזר למודד כלולים במחיר

כיתת הלימוד יכולה להכיל עד 40 סטודנטים.

 

הערות:

בהתאם לאוכלוסיית הקורס יבוצעו התאמות קלות לתוכנית הלימוד.

ניתן לקבל הכרה של הקורס כהכרה בימי הכשרה של ממוני בטיחות, גמל וקורס מקצועי בדרישה מראש.

 

 

 

הכשרת מודדי קרינה

שלח

This field is required.

תודה רבה!

פנייתך נשלחה בהצלחה

This field is required.

This field is required.

צרו קשר

לייעוץ חייגו: 03-6022210