אישור אוגדן ירוק

אישור אוגדן ירוק

 

המונח אוגדן ירוק מתייחס לקובץ הנחיות ותקנות העוסקות בתחום של בניית מבנים חדשים תוך שמירה על משאבים טבעיים ושימוש מועט ומבוקר במים ובאנרגיה. עקרונות אלה מיושמים כיום גם בתהליכי שדרוג של מבנים קיימים והרציונל העומד מאחוריהם קשור בשיפור עבודות הבנייה על מנת להתבסס על עקרונות של איכות הסביבה ושמירה על איכות המים, האוויר והקרקע. אישור אוגדן ירוק ניתן לכל גוף או רשות באופן נפרד ולכל אחד מגופים או רשויות אלה יש את ההנחיות שלו בנוגע לבנייה ירוקה.

 

באופן כללי תהיינה ההנחיות והתקנות באוגדן הירוק זהות ודומות אך ייתכנו שינויים קטנים בניסוח או בסייגים של תקנה זו או אחרת ולכן אין מדובר באוגדן ירוק אחיד הנמצא בשימוש בכל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ. מעבר לכך ישנן רשויות שכלל אינן מחזיקות באוגדן זה ומכאן שהן לא קיבלו אישור אוגדן ירוק או אפילו כלל לא הגישו בקשה לקבל אותו. כאשר קיים ונמצא האוגדן הירוק יש חובה לעמוד בתקנות שכתובות בו ולא ניתן לדלג עליהן או לפעול בדרך שונה מהדרך שבה הן מנחות.

 

ישנם לא מעט נושאים מעולם הבנייה שמקבלים התייחסות והם מהווים תנאי לקבל אישור אוגדן ירוק. ביניהם נוכל למצוא את נושא האנרגיה, הכולל שימוש בתאורה טבעית ולא בחשמל או שימוש במערכות כוח סולריות, נושא הקרקע המדבר על מניעת זיהום הקרקע ושמירה על החי והצומח, נושא המים שהוא נושא רחב ומגוון וכולל את מי שהפכים ואת השמירה על מאגרי התהום בסביבת אתרי העבודה ונושאים סביבתיים נוספים כמו ריכוז פסולת בניין, הפרדת פסולת הניתנת למחזור, שימוש בחומרי בנייה ידידותיים לסביבה ומניעת רעש.

 

אישור אוגדן ירוק מחייב את הרשות המקומית לעשות בו שימוש ולבצע עבודות בנייה ושדרוג מבנים אך ורק על פי ההנחיות המופיעות באוגדן. על הרשות להודיע לתושבים על קבלתה את האישור על מנת להציג בכך את הזיקה של העומדים בראשה לנושא של בנייה בר קיימא ומודעות סביבתית עמוקה. אט אט יותר ויותר רשויות בכל רחבי הארץ תקבלנה אישור אוגדן ירוק.

לייעוץ חייגו: 03-6022210